More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 20, 2012!
 • აზომვა

  გთავაზობთ საკვლევი ტერიტორიის მაღალი სიზუსტის ტოპოგრაფიული რუკის შედგენას სასურველი მასშტაბით. სამუშაოების წარმოებისას მაღალპროფესიონალურ დონეზე გამოყენებული იქნება თანამედრო ტიპის ელქტრონული და ლაზერული აპარატურის კომპლექსი: ელექტრონული ტაქიომეტრი (Stonex R6) და გლობალური ნავიგაციის სატელიტური სისტემა (Stonex S9). სამუშოაების წარმოება ველზე მოხდება Trimble-ს ფირმის საველე კომპიუტერის დახმარებით, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის შესასრულებელი სამუშაოს ხარიხს და ამცირებს დროს. დამკვეთის სურვილისამებრ მოხდება მასშტაბის განსაზღვრა და ტერიტორიაზე არსეული მიწისზედა და მიწისქვეშა (საჭიროების შემთხვევაში) სიტუაციის ასახვა: ტერიტორიის მაღალი სიზუსტის რელიეფური მოდელი -სიმაღლითი ნიშნულები, შენობა ნაგებობების რეალური მდებარეობა და ტერიტორიაზე არსებული ნებისმიერი სხვა ტიპის ობიექტების ასახვა რუკაზე. მიღებული პროდუქტი დამუშავებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, (WGS-84 საკოორდინატო სისტემაში და საჯარო რეესტრის მოთხოვნების შესაბამისად). დამუშავებისას გამოყენებული იქნება შემდეგი პროგრამული პაკეტები: ArcMap10, AutoCAD 2012.

  Read More

  ბეჭდვა

  პირველი ციფრული სტამბა თბილისში. სწრაფი ბეჭდვა - ციფრული პოლიგრაფია: აფიშები, პლაკატები, პოსტერები, ბანერები, ეტიკეტები, სავიზიტო ბარათები (ვიზიტკები), ბუკლეტები, მოსაწვევი და მისალოცი ბარათები, კალენდრები, სტიკერები, ფლაერები, ბლანკები, ბილეთები, კონვერტები, სიგელები, პლასტიკური ბარათები, ყუთები, წიგნების ბეჭდვა მცირე ტირაჟით.

  Read More

  დიზაინი

  წელი: 2009 დამკვეთი: "სოკარ ჯორჯია" საკადასტრო აზომვა ორტოფოტოს საფუძველზე 1:2000 მასშტაბში გაკეთდა. აზომილ იქნა როგორც თავად დამკვეტის საკუთრებაში არსებული, ასევე მუნიციპალიტეტისა და სხვა მესაკუთრეების საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენები. დადგინდა მათი პარამეტრები: სიგრძე, დიამეტრი, სიმაღლე/სიღრმე, წნევა, არმატურის განლაგება. არსებული ინფორმაცია ინტეგრირდა ერთიან გეომონაცემთა ბაზაში. ასევე მომზადდა საკადასტრო ნახაზები საჯარო რეესტრში რეგისტრაციაზე წარსადგენად. საკვლევი ტერიტორია მოიცავდა შემდეგ რაიონებს: ჩოხატაური, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, წყალტუბო, ახმეტა, ყვარელი, გარდაბანი, მცხეთა, აბაშა. აზომილი გაზსადენი მილების საერთო სიგრძემ 540 კმ შეადგინა.

  Read More

  არქიტექტურა

  არქიტექტურა -- შენობა-ნაგებობათა დაპროექტებისა და დიზაინის ხელოვნება და მეცნიერება. უფრო ვრცელი გაგებით არქიტექტურა ასევე მოიცავს მთელი სამშენებლო კომპლექსისა და მისი გარემოს დიზაინს, ანუ მაკრო დონიდან - ურბანული დაგეგმარება, ურბანული დიზაინი და პანორამული არქიტექტურა, მიკრო დონემდე - ინტერიერისა და ავეჯის შექმნის ჩათვლით. არქიტექტურული დიზაინი ითვალისწინებს, როგორც მშენებლისთვის ღირებულებასა და საინჟინრო თვალსაზრისით მართებულობას, ასევე მომხმარებლისთვის ფუნქიონალურ და ესთეტიურ მნიშვნელობას

  Read More

 • სიახლეები
  2012-10-25 02:29:12

  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.

  Read More
 • სიახლეები  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.
 • კლიენტები
  2012-10-25 02:13:55

  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.

  Read More
 • კლიენტები  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.
 • პარტნიორები
  2012-10-25 02:11:54

  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.

  Read More
 • პარტნიორები  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.
 • აზომვა  გთავაზობთ საკვლევი ტერიტორიის მაღალი სიზუსტის ტოპოგრაფიული რუკის შედგენას სასურველი მასშტაბით. სამუშაოების წარმოებისას მაღალპროფესიონალურ დონეზე გამოყენებული იქნება თანამედრო ტიპის ელქტრონული და ლაზერული აპარატურის კომპლექსი: ელექტრონული ტაქიომეტრი (Stonex R6) და გლობალური ნავიგაციის სატელიტური სისტემა (Stonex S9). სამუშოაების წარმოება ველზე მოხდება Trimble-ს ფირმის საველე კომპიუტერის დახმარებით, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის შესასრულებელი სამუშაოს ხარიხს და ამცირებს დროს. დამკვეთის სურვილისამებრ მოხდება მასშტაბის განსაზღვრა და ტერიტორიაზე არსეული მიწისზედა და მიწისქვეშა (საჭიროების შემთხვევაში) სიტუაციის ასახვა: ტერიტორიის მაღალი სიზუსტის რელიეფური მოდელი -სიმაღლითი ნიშნულები, შენობა ნაგებობების რეალური მდებარეობა და ტერიტორიაზე არსებული ნებისმიერი სხვა ტიპის ობიექტების ასახვა რუკაზე. მიღებული პროდუქტი დამუშავებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, (WGS-84 საკოორდინატო სისტემაში და საჯარო რეესტრის მოთხოვნების შესაბამისად). დამუშავებისას გამოყენებული იქნება შემდეგი პროგრამული პაკეტები: ArcMap10, AutoCAD 2012.
 • ბეჭდვა  პირველი ციფრული სტამბა თბილისში. სწრაფი ბეჭდვა - ციფრული პოლიგრაფია: აფიშები, პლაკატები, პოსტერები, ბანერები, ეტიკეტები, სავიზიტო ბარათები (ვიზიტკები), ბუკლეტები, მოსაწვევი და მისალოცი ბარათები, კალენდრები, სტიკერები, ფლაერები, ბლანკები, ბილეთები, კონვერტები, სიგელები, პლასტიკური ბარათები, ყუთები, წიგნების ბეჭდვა მცირე ტირაჟით.
 • დიზაინი  წელი: 2009 დამკვეთი: "სოკარ ჯორჯია" საკადასტრო აზომვა ორტოფოტოს საფუძველზე 1:2000 მასშტაბში გაკეთდა. აზომილ იქნა როგორც თავად დამკვეტის საკუთრებაში არსებული, ასევე მუნიციპალიტეტისა და სხვა მესაკუთრეების საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენები. დადგინდა მათი პარამეტრები: სიგრძე, დიამეტრი, სიმაღლე/სიღრმე, წნევა, არმატურის განლაგება. არსებული ინფორმაცია ინტეგრირდა ერთიან გეომონაცემთა ბაზაში. ასევე მომზადდა საკადასტრო ნახაზები საჯარო რეესტრში რეგისტრაციაზე წარსადგენად. საკვლევი ტერიტორია მოიცავდა შემდეგ რაიონებს: ჩოხატაური, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, წყალტუბო, ახმეტა, ყვარელი, გარდაბანი, მცხეთა, აბაშა. აზომილი გაზსადენი მილების საერთო სიგრძემ 540 კმ შეადგინა.
 • არქიტექტურა  არქიტექტურა -- შენობა-ნაგებობათა დაპროექტებისა და დიზაინის ხელოვნება და მეცნიერება. უფრო ვრცელი გაგებით არქიტექტურა ასევე მოიცავს მთელი სამშენებლო კომპლექსისა და მისი გარემოს დიზაინს, ანუ მაკრო დონიდან - ურბანული დაგეგმარება, ურბანული დიზაინი და პანორამული არქიტექტურა, მიკრო დონემდე - ინტერიერისა და ავეჯის შექმნის ჩათვლით. არქიტექტურული დიზაინი ითვალისწინებს, როგორც მშენებლისთვის ღირებულებასა და საინჟინრო თვალსაზრისით მართებულობას, ასევე მომხმარებლისთვის ფუნქიონალურ და ესთეტიურ მნიშვნელობას
 • ჩვენ შესახებ

  Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.Intrerior დიზაინი არის ერთი საიტი თარგები მიერ შექმნილი TemplateMonster.com გუნდი. ეს თარგი ნახვა ოპტიმიზირებულია 1280X1024 ეკრანზე რეზოლუცია. ეს არის ასევე XHTML და CSS Valid. ეს ინტერიერის დიზაინი თარგი მიდის ორი პაკეტების - თან PSD წყარო და მათ გარეშე. PSD წყარო ხელმისაწვდომია უფასოდ რეგისტრირებული წევრები TemplateMonster.com.

  • შემოგვიერთდით:
 • საკონტაკტო   ფორმა

  Contact form submitted!
  We will be in touch soon.
  სახელი:
  ელ-ფოსტა:
  მობილური:
  ტექსტი:

  დაგვიკავშირდით

  საქართველო, თბილისი აღმაშენებლის გამზ. N93. ტელ:218 36 25, 599993720 ელ-ფოსტა:info@mydocuments.ge
 • Projects Gallery

  • Project Name 1
   Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum tet clita kasd gubergren, no sea takimata.

   Danctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit tempor invidunt ut labore.

  • Project Name 2
   Sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum tet clita kasd gubergren, no sea takimata.

   Est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit tempor invidunt ut labore.

  • Project Name 3
   Elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum tet clita kasd gubergren, no sea takimata.

   Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit tempor invidunt ut labore.

  • Project Name 4
   Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum tet clita kasd gubergren, no sea takimata.

   Ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit tempor invidunt ut labore.

  • Project Name 5
   Diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum tet clita kasd gubergren, no sea takimata.

   Dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit tempor invidunt ut labore.

 • Lorem ipsum dolor

  Nam liber placerat facer possim assum
  Dobis eleifend option congue nihil imperdiet dominguod mazim placerat facer possim assum lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

  Aliquam erat nostrud exerci tation
  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

  Lorem ipsum dolor sit amet
  Sadipscing elit sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd gubergren, no sea takimata.

  At vero eos et accusam et justo
  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipsc- ing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum stet clita kasd.